Телефон: 0(50) 3444115facebook.com/M.Danevich
Персоналії

Персоналії (45)

трав. 06, 2010 Автор
Опубліковано в Персоналії
Ю́лія Володи́мирівна Мостова́ (*20 липня 1968, Київ) — заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня», з жовтня 1994.

Народилася 20 липня 1968 у Києві в родині Володимира Мостового — журналіста, головного редактора тижневику «Дзеркало тижня» та біолога Валентини Науменко. Заміжня, чоловік - Анатолій Гриценко — президент Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова. Має двох дітей: сина Гліба Разумкова (від першого шлюбу, народ. 1998) та дочку Ганну Гриценко (народ. 2004).
Освіта
Закінчила факультет журналістики Київського університету ім. Т.Шевченка (1986-1991).
Кар'єра
З серпня 1991 по 1992 рік працювала завідувачем міжнародного відділу у газеті «Київський вісник».
З березня 1992 по 1995 рік — оглядач в Україні, агентство АФП (AFP, Франція).
З червня 1992 по 1994 рік — міжнародний оглядач, газета «Киевские ведомости».
З жовтня 1994 по 1998 рік — заступник головного редактора, редактор відділу політики, газета «Дзеркало тижня».
Нагороди
Тричі нагороджена 1-ою премією «Людина року» в номінації «Кращий журналіст року» (1996, 1997, 1999).
Двічі лауреат премії «Прометей престиж» (1998, 1999).
Інше
Захоплюється преферансом.
Спеціалізується на темах внутрішньої політики та стосунків між США, Україною та Росією.
квіт. 29, 2010 Автор
Опубліковано в Персоналії

Ю́лія Володи́мирівна Мостова́ (*20 липня 1968, Київ) — заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня», з жовтня 1994.

Народилася 20 липня 1968 у Києві в родині Володимира Мостового — журналіста, головного редактора тижневику «Дзеркало тижня» та біолога Валентини Науменко. Заміжня, чоловік - Анатолій Гриценко — президент Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова. Має двох дітей: сина Гліба Разумкова (від першого шлюбу, народ. 1998) та дочку Ганну Гриценко (народ. 2004).
Освіта
Закінчила факультет журналістики Київського університету ім. Т.Шевченка (1986-1991).
Кар'єра
З серпня 1991 по 1992 рік працювала завідувачем міжнародного відділу у газеті «Київський вісник».
З березня 1992 по 1995 рік — оглядач в Україні, агентство АФП (AFP, Франція).
З червня 1992 по 1994 рік — міжнародний оглядач, газета «Киевские ведомости».
З жовтня 1994 по 1998 рік — заступник головного редактора, редактор відділу політики, газета «Дзеркало тижня».
Нагороди
Тричі нагороджена 1-ою премією «Людина року» в номінації «Кращий журналіст року» (1996, 1997, 1999).
Двічі лауреат премії «Прометей престиж» (1998, 1999).
Захоплюється преферансом.
Спеціалізується на темах внутрішньої політики та стосунків між США, Україною та Росією.

квіт. 29, 2010 Автор
Опубліковано в Персоналії

Гриценко В.І. розпочав свою трудову діяльність в Інституті кібернетики ім..В.М.Глушкова у 1960 році. З 1969 по 1977 роки - вчений секретар, з 1977 року - заступник директора з наукової роботи, з 1997 року директор Міжна­родного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем На­ціональної академії наук України та Міністерства освіти і науки України у складі Кібернетичного центру НАН України. В.І.Гриценко - відомий вчений, автор фундаментальних робіт в галузі інформатики, інформаційних технологій та систем, комп'ютерних технологій навчання, економіко-математичних мо­делей і біоекомедицини. Їм особисто і під його керівництвом розвивається за­гальна теорія інтелектуальних інформаційних технологій та її застосування в перспективних системах обробки інформації, створенні високодинамічних

комп'ютерно-телекомунікаційних середовищ, інтелектуальних комп'ютерних мереж нового покоління та багатомовності в кіберпросторі.

Роботи, що виконуються безпосередньо та під керівництвом В.І.Гриценко впроваджуються на підприємствах та в організаціях промисло­вості, транспорту, зв'язку,соціальній і освітній сферах м. Києва. Професор В.І. Гриценко - керівник низки важливих робіт, що виконуються за державни­ми та міжнародними науково-технічними програмами.

Гриценко В.І.- автор понад 400 наукових праць, у тому числі 19 моно­графій. Під його керівництвом підготовлено 15 кандидатів наук.

Професор В.І.Гриценко здійснює велику організаційну роботу. Він є членом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, членом Консульта­тивної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, членом На­ціонального комітету з інформатики при Президії НАН України, членом Нау­ково-технічної ради з питань інформатизації Міністерства транспорту та зв'язку України, голова Технічного комітету "Стандартизація інформаційних технологій" при Держспоживстандарті України, очолює Кафедру ЮНЕСКО "Нові інформаційні технології в освіті для всіх".

З 1998 року головний редактор наукового журналу "УСиМ", заступник головного редактора Міжнародного журналу "Кибернетика и вычислительная техника".

Професор Гриценко В.І. двічі Лауреат Державної премії України та Державної премії СРСР, іменної премії НАН України. Його нагороджено ор­денами: Знак пошани, Трудового Червоного Прапора, Відзнакою Президента України "Орден за заслуги III ступеня", Почесними грамотами, присвоєно по­чесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

квіт. 29, 2010 Автор
Опубліковано в Персоналії

В даний час - директор СКТБ з ДВ Інституту фізики напівпровідників НАН України та заступник директора з виробництва ІФН НАН України. На цю посаду назначений в 1994 році, коли в умовах обмеженого фінансування та початку формування ринкової економіки незалежної України необхідно було визначити пріоритетні напрямки прикладних науково-дослідних робіт та забезпечити життєдіяльність колективу.

З 2005 року депутат Ради м. Києва у Голосіївському р-ні та Голова Ради директорів промислових підприємств - успішно виконує депутатські обов'язки, так. наприклад, у школах № 260 та №286 Голосіївського р-ну встановлені новітні енергозберігаючі блоки живлення для освітлення класів.

З 1989 по 1994 рік - успішно працював головним інженером СКТБ з ДВ ІФН НАН України. За цей час під його керівництвом були створені: кріогенна дільниця, дільниця випробувань та метрології й інші виробничі дільниці, що забезпечило успішне засвоєння та впровадження зразків нової техніки у народне господарство.

З 1982 по 1989 рік працював начальником дослідного цеху СКТБ з ДВ ІФН НАН України, закінчив заочне навчання у Ленінградському інституті водного господарства за спеціальністю інженер-механік.

З 1978 по 1982 рік - працював старшим майстром   СКТБ з ДВ ІФН НАН України, нагороджений медаллю на честь 1500-річчя Києва. З 1976 по 1978 рік - працював майстром СКТБ з ДВ ІФН НАН України. З 1971 по 1976 рік - працював механіком високої кваліфікації в Інституті фізики НАН України.

З 1969 по 1971 рік - проходив строкову службу в армії, у Червонопрапорному Далекосхідному окрузі.

З 1966 по 1969 рік - працював учнем токаря та токарем Дарницького шовкового комбінату.

Результати

Основні наукові та практичні результати роботи неодноразово були представлені на міських, галузевих та міжнародних виставках. Так, наприклад, на Гановерській виставці 2004 р. (Німеччина).

Неодноразово брав участь у міжнародних наукових конференціях, виступав з доповідями. По результатах досліджень проведених підрозділами СКТБ з ДВ ІФН НАН України отримано 2 патенти України на корисну модель.

Під керівництвом та безпосередньою участю Федора Григоровича проведені розробки і виготовлені зразки приладів космічної техніки, які застосовуються, як на борту космічних апаратів (сонячні батареї для КА КС5МФ2). так і входять до складу наземної інфраструктури стартових комплексів (теми: "СІЧ-ІМ", "Мікросупутник", "СІЧ-2", "Egptsat -1", "Днєпр-Восток" та ін.)- На початок 2005 року (до 30-річча СКТБ з ДВ) колектив виконав роботи з Космічної програми України (створено сонячні батареї для космічних супутників та автоматизовані системи їх контролю). Робота колективу та його особистий внесок в ці досягнення відзначені Почесною грамотою Президії НАН України та міської адміністрації.

З його ініціативи створена база для виробництва та налагоджений випуск 6-ти модифікацій малодозових цифрових флюорографів на сучасному науково-технічному рівні. Створена високопрофесійна сервісна служба. Номенклатура рентгенівського обладнання для медичної галузі постійно зростає; розширюються партнерські контакти з виробниками України та Росії, впроваджуються нові модифікації медичного обладнання. Як приклад - створення «МОБІЛЬНОГО МАМОГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ», одного з перших в Україні, рентгенографічного цифрового апарату "АСПЕКТ", який не має аналогів в Україні. Створено виробництво сучасного рентгенозахисного одягу із застосуванням виключно вітчизняних матеріалів та сировини.

Під його керівництвом СКТБ з ДВ ІФН НАН України розробляє скануючу лінійку для реєстрації рентгенівського зображення, що буде використовуватись в медичному діагностичному обладнанні, та новий рентгенівський блок живлення для медичних рентгенівських апаратів, що не має аналогів в СНД.

Активно пропагується сучасна цифрова флюорографія, як метод ранньої діагностики туберкульозу завдяки участі у конференціях, республіканських та обласних виставках, у широкомасштабних акціях, таких як автопробіг «Україна проти туберкульозу та онкозахворювань», який був здійснений у травні 2005 року. Приймається активна участь у пропагандистких заходах Асоціації радіологів України (АРУ), членом якої являється з 2004 р. Приймається участь у діяльності Спілки виробників України.

Особисті риси

Характер рівний . оптиміст, вміє переконувати людей в доцільності вибраного напрямку роботи, створює у колективі доброзичливий клімат та трудові традиції, умови для розкриття внутрішнього потенціалу кожного співробітника, підтримує ініціативу спеціалістів з приводу вдосконалення виробництва та створенню нової техніки, сприяє прагненню співробітників (зокрема молоді) підвищити рівень освіти, прагне формувати корпоративну культуру та впровадження командного стилю в роботі колективу. Підтримує формування у співробітників навичок самостійно визначати цілі розвитку підприємства та приймати на себе відповідальність за їх виконання. Використовує усі можливі методи мотивації співробітників. Енергійний, згідно висновків лікарів практично здоровий.

Федір Григорович - успішно працюючий директор з новими ідеями, переконаний, що інтелектуальний потенціал України може бути успішно використаний для розвитку промисловості та економіки. Він постійно працює над собою і підвищенням науково-технічного рівня керованого ним колективу.

Саворовський Федір Григорович користується заслуженим авторитетом та повагою в колективі СКТБ з ДВ " ІФН НАН України, є чуйною, інтелігентною, високоінтелектуальною людиною.

Хобі: рибалка, роботи в саду.

квіт. 29, 2010 Автор
Опубліковано в Персоналії

Поповська Галина Михайлівна працює в системі освіти Голосіїв-ського району міста Києва з 1968 року на посадах вчителя математи­ки, заступника директора середньої загальноосвітньої школи №37, інспектора шкіл, заступника начальника Головного управління осві­ти міста Києва, завідуючої відділом освіти Московського району мі­ста Києва, а з 1985 року - беззмінний директор спеціальної загально­освітньої школи-інтернату №11 для слабозорих дітей.

Галина Михайлівна зарекомендувала себе компетентним, тво­рчим, висококваліфікованим фахівцем, досвідченим керівником, та­лановитим організатором, відданим справі навчання і виховання ді­тей з особливими потребами.

Вона - директор-новатор, який створив заклад нового типу - спе­ціальну школу-інтернат для слабозорих дітей з поглибленим вивчен­ням предметів художньо-естетичного циклу. Галина Михайлівна ак­тивно працює над пошуком наукового підгрунтя реалізації основно­го завдання спеціальної школи-інтернату - корекції та соціальної адаптації дитини-інваліда. Вона є співавтором восьми наукових про­ектів, які виграли гранти Міжнародного фонду "Відродження". Роз­робила авторську програму по розвитку особистісних якостей актив­ності педагогів інтерактивними тренінговими формами "Наш крок до зірок". Її статті неодноразово друкувалися в фахових журналах. Га­лина Михайлівна є співавтором пакету програм для 1-4 класів спеці­альних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для слабозорих дітей, за­тверджених Міністерством освіти і науки України.

Галина Михайлівна створила в навчальному закладі систему уч­нівських клубів та об'єднань за інтересами, де слабозорі діти розви­вають свої творчі здібності, навчаючись музиці, театральному мис­тецтву, хореографії, фітодизайну, тканинопластиці, Петриківському розпису. Учні школи щороку стають переможцями Всеукраїнських і міських фестивалів "Повіримо у себе", "Чарівна свічка", лауреатами міжнародних виставок творчих робіт дітей-інвалідів в Австрії,-Німе­ччині, Польщі.

Зусилля Галини Михайлівни як керівника навчального закладу спрямовані на згуртування колективу однодумців, удосконалення фахової майстерності педагогів, забезпечення кожній особистості в колективі можливості для творчого розвитку.

квіт. 29, 2010 Автор
Опубліковано в Персоналії

Остапенко Петро Пилипович народився 09 липня 1922 року в селі Лозовики, Попільнянського району, Житомирської області. Закінчив Васильківське авіаційно-технічне училище. Заслужений художник України. Домашня адреса м. Київ, вул. Васильківська,40, кв.54. Тел. 257-31-59.

Остапенко Петро Пилипович є одним з найпопулярніших українських художників монументальної скульптури та скульптурного портрету. Він створив більше двадцяти пам»ятників визначним громадським діячам України та країн СНД.

Остапенко П.П. у творчій співпраці з Рильським Б.М. створював Літературно-меморіальний музей Максима Рильського в м. Києві. Автор пам»ятника Максиму Рильському у Голосіївському районі м. Києва.

Серед інших робіт Остапенко П.П. - пам»ятник балерині Герасимчук у м. Києві, погруддя П.Чайковському (консерваторія, м. Київ), К.Брюллову (музей Шевченка м.Канів), Менделєєву (ст. метро «Університетська», м. Київ), Г.Сковороді(Академія аграрних наук, м. Київ) та А.Міцкевичу (місто Гурзуф), а також меморіальні дошки О.Мурашку та Зої Гайдай у м.Києві.

Остапенко П.П. є учасником бойових дій Великої Вітчизняної війни, нагороджений медаллю «За перемогу над Німмечиною у Великої Вітчизняної війні 1941-1945рр.», орденом Вітчизняної війни II ступеню, медаллю «Ветеран праці».

Прізвище Остапенка Петра Пилиповича занесено в Українську Радянську енциклопедію, як видатного художника України і талановитого майстра монументальної скульптури та скульптурного портрету.

 

квіт. 29, 2010 Автор
Опубліковано в Персоналії

Народився 10 січня 1957 р. в с. Яблунівка Бучацького р-ну Тернопільської обл. у родині колгоспника. З 1964 до 1974 р. навчався в середній школі. З 1975 р. до 1977 р. проходив строкову службу в лавах Радянської Армії.

Після демобілізації вступив до Білоцерківського профтехучилища № 15. Після завершення навчання був відряджений на роботу до Києва, трест «ПТЕМ», де працював до 1989 р. на посаді токаря-фрезерувальникам.

З 1979 р. був іподияконом. У 1982 р. одружився з Мироненко Наталією Вікторівною. 1962 року народження. Має трьох синів: Олександр і Олексій, 1983 року народження. Максим - 1985 року народження.

У лютому 1989 р. рукоположений у сан диякона. У травні 1989 р. відряджений на служіння до Свято-Вознесенського храму м. Києва. Восени 1989 року ступив до Московської духовної семінарії (заочне відділення), яку закінчив у 1992 р.

У 1990 р. рукоположений у сан ієрея Свято-Володимирському кафедральному соборі згодом направлений до Свято-Троїцького храму Китаївської пустині м. Києва.

У 1994 р. отримав сан протоієрея, 1995 р. - нагороджений хрестом із прикрасами. У 1996 р. отримав право носіння митри.

1997-2001 pp. - навчання в Київській духовній академії.

Має ювілейний орден «Різдво Христове 2000» II ступеня.

квіт. 29, 2010 Автор
Опубліковано в Персоналії

Пітцик Мирослав Васильович, к.фіз.-мат.н.; радник Президента України (з 09.2008); Асоціація міст України та громад, директор виконавчої дирекції (з 04.1995), віце-президент з виконавчої роботи (з 1998); виконавчий секретар Палати міст Конгресу місцевих та регіон. влад України; виконавчий директор Асоціації фінансистів України (з 2002).

Н. 05.06.1952 (с.Корнич, Коломийський р-н, Івано-Фр. обл.); укр.; батько Василь Дмитрович (1926-2001); мати Марія Федорівна (1932) - пенс; дружина Наталія Іллівна (1961) -товарознавець, домогосп.; сини Олег (1982) та Ігор (1987).

Осв.: Чернів. держ. ун-т, математ. ф-т (1969-74), "Прикладна математика"; канд. дис. "Нестаціонарна задача групового переслідування в диференційних іграх" (1985).

04.2002 канд. в нар. деп. України від блоку "Єдність", №9 в списку. На час виборів: віце-президент з виконавчої роботи добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", член Української партії "Єдність".

08.1974-09.75 - вчит., Білоберезька СШ; директор, Верхньоясинівська 8-річна школа Верховинського р-ну. 09.1975-09.80 - викладач, Чернів. філія Київ, торговельно-ек. ін-ту. 03.1977-03.79 - командир взводу, в/ч 68982. 09.1980-83 - аспірант, 1983-90 - м.н.п., н.п., с.н.п., Ін-т кібернетики АНУ. 10.1990-04.92 - 1-й заст. голови виконкому, Московська райрада м.Києва. 04:-11.1992 - 1-й заст. голови Фонду комунального майна м.Києва -нач. упр. формування комунального майна, Київ. міськдержадмін. 11.1992-93 - радник Прем'єр-Міністра України. 10.1993-05.95 - заст. Міністра, Мін-во статистики України. З 04.1995 - виконавчий директор, віце-президент, Асоц. міст України. 11.1997-04.98"- радник Прем'єр-мін. України на громад, засадах. Дійсн. чл. Аерокосмічної акад. України (1996). Академік Укр. муніципальної академії (1999). З 1990 -деп. Москов. райради м.Києва, кер. центристського блоку. Чл. КПРС (1980-90). Співзасновник "Демплатформи в КПРС" (1989), ПДВУ (1990), "Нової України" (1991), блоку "Демократичний центр" (1993); заст. голови Укр. партії "Єдність" (з 09.2001). Чл. Коорд. ради з питань місцевого самоврядування (05.1997-12.2000).

Засл. економіст України (12.2000). Орден "За заслуги" III ст. (12.2006).

Автор (співав.) понад 50 наук. праць. Співав, законопроектів: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про право комунальної власності", "Про місцеві податки і збори", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про органи самоорганізації населення" та ін. Співав. книг: "Актуальні проблеми виконання Законів України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Муніципальне право" (2002), "Основи муніципального менеджменту" (2003), "Принципи Европейської хартії місцевого самоврядування" (2000), "Комунікаційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права)" (2001), "Місцеве самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку" (2000), "Роль громадських організацій та інших неурядових структур у становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні" (2003).

Володіє нім. мовою.

Захопл.: наука за фахом, гірськолижний спорт, риболовля, збір грибів.

квіт. 29, 2010 Автор
Опубліковано в Персоналії

Автор проекту Меморіалу народної пам'яті в лісопарковій зоні с.Конча-Заспа, його ідейний натхненник, керівник ініціативної групи, яка займається пошуковою роботою у мікрорайоні „ Конча-Заспа".

У листопаді 1993 року за його ініціативою та ескізним проектом та при підтримці Харківської районної Ради м. Києва в лісопарковій зоні с. Конча-Заспа була споруджена меморіальна каплиця та закладені 2 братські могили, в яких були офіційно перепоховані останки 60 солдат Радянської армії.

На сьогоднішній день на військовому меморіалі перезахоронено 400 захисників та визволителів міста Києва, останки яких були знайдені на місцях бойових дій починаючи з 1993 року.

В серпні-вересні 2004 року при підтримці та фінансуванні Південно-Західною залізницею та Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією була проведена повна реконструкція та добудова меморіального комплексу, автором якої є Олександр Валентинович.

На сьогоднішній день Олександр Валентинович працює комірником в мережі військових магазинів „ ПРФ-1".

квіт. 29, 2010 Автор
Опубліковано в Персоналії

ГАНДЕРУК Світлана Леонідівна, народилася 23 червня 1959 року. В місті Києві. Має вищу освіту. В 1981 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут, де здобула кваліфікацію інженера-будівельника. Проживає за адресою місто Київ провулок Задорожній 3 к. 1 кв. 36 тел. 257-62-20. Ідентифікаційний код 2172314803.

ГАНДЕРУК Світлана Леонідівна, понад 20 років працює в системі житлово-комунального господарства Голосіївського району. За період роботи перебувала на посадах інженера технагляду за капітальним ремонтом будинків, начальника технічного відділу, головного інженера, першого заступника директора, а з грудня 2003 року по сьогоднішній день працює головним інженером КП "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Голосіївського району".

На даний час Гандерук С.Л. забезпечує керівництво інженерно-технічною діяльністю підприємства.

За її ініціативою з метою підвищення якості надання населенню комунальних послуг в районі були проведені значні роботи по реконструкції систем теплопостачання, майже повністю замінені зовнішні теплові мережі на житловому масиві "Теремки-2", проведена реконструкція бойлерної №114, яка потім була передана в оперативне управління АЕК "Київенерго". Відремонтовано систему опалення "Вертикаль в будинках масиву "Теремки-1".

Світланою Леонідівною, були визначені та передані на баланс АЕК "Київенерго" ряд без господарчих зовнішніх теплових магістральних трубопроводів, які забезпечують подачу теплоносія до окремо розташованих теплових пунктів (ЦТП). Житлові будинки по вул. Заболотного, 130, Червонопрапорній, 44А, Майкопській, 2, 14А були підключені до централізованих систем опалення після відключення їх від малопотужних котелень.

Завдяки неабияким організаторським здібностям Гандерук Світлани Леонідівни і активної участі в усуненні аварійних ситуацій на зовнішніх та внутрішньобудинкових інженерних мережах, ліквідації аварій проводяться без затримок, що попереджує негативні наслідки і не приводить до матеріальних збитків.

Вона постійно контролює безперебійну роботу всього інженерного обладнання житлового фонду Голосіївського району м. Києва.

Гандерук С.Л., приймає безпосередню та активну участь в підготовці житлового фонду району до експлуатації в осінньо-зимових умовах, в тому числі і в підготовці до опалювальних сезонів. Підготовка житлового фонду проводиться на належному рівні з виконанням значного обсягу робіт, що забезпечує стабільну та майже безперебійну роботу всього внутрішьобудинкового інженерного обладнання.

Гандерук С.Л. - висококваліфікований, ініціативний працівник, досвідчений і авторитетний   керівник.   Має   великий   практичний   досвід   роботи   в   сфері комунального господарства. Всі покладені на неї службові обов'язки та завдання виконує бездоганно і своєчасно. Всебічно розвинена. Досконало знає дислокацію будівель, комунікацій та інженерних мереж Голосіївського району.

Останні новини

 • Місто Київ прекрасне, місто щасливе. Над розлитим Дніпром, весь у зелені каштанів, весь у сонячних плямах ...

  Михайло Булгаков

 • Київ-колиска Святої віри наших предків, разом з цим, перший свідок їх громадянської самобутності

  Микола I

 • Петербург - молоде місто, Москва - старе, але Київ - вічне місто. Це - «Північний Рим»

  Оноре де Бальзак.

 • Багато бачив у містах парків і садів, але вперше потрапив в місто-сад

  Шарль де Голль

 • Туди, туди, в Київ. У древній, прекрасний Київ. Він наш, він не їхній, чи не так?

  Микола Гоголь

НЕБЕСНА СОТНЯ

Наші іменинники

Мої контакти

Адреса:
03040 м. Київ, а/с №167

    Моб.:  0(50) 3444115
                0(50) 3114038
    Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    Web: http://danevich.kiev.ua
    facebook: facebook.com/M.Danevich

Я у мережі

RSS Twitter Facebook Vimeo Skyp
Top of Page